„KALĖDOS TARP LĖKTUVŲ“

Šiemet mūsų gimnazijos pirmų, antrų ir ketvirtos klasių mokiniai pamėgino pažvelgti į didžiąsias metų šventes – Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus – netradiciškai. Su mokiniais nutarėme  apsilankyti Kaune ir įsitikinti, ar tikrai visus metus lauktas Kalėdų Senelis gali pasirodyti esąs puikus pilotas, „pilotuojantis“ ne tik elnių traukiamas roges,

LIETUVOS VALSTYBINĖS SUKAKTYS 2018 M.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė dokumentą, kuriuo paskelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. Vasario 16-osios Akto originalas laikytas dingusiu, kol pernai kovą Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas …

DĖL PROJEKTO „MATEMATIKOS MOKYMOSI REZULTATŲ GERINIMAS PER MOKINIŲ TARPUSAVIO MOKYMĄSI IR MOKYTOJŲ BENDRAVIMĄ NAUDOJANTIS GRUPINĖS DINAMIKOS GALIMYBĖMIS“ ĮGYVENDINIMO

2017 m. gruodžio 11 d. gimnazijos direktorė su Europos Sąjungos socialinio fondo agentūros direktoriumi pasirašė 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.2.1.-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projekto ,,Matematikos mokymosi rezultatų gerinimas per mokinių tarpusavio mokymąsi ir mokytojų bendravimą naudojantis …