PRIĖMIMO TVARKA

REGISTRACIJA Į VILNIAUS MOKYKLAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

ELEKTRONINIŲ MOKYMOSI SUTARČIŲ PASIRAŠYMO INSTRUKCIJA

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS KOMISIJOS DARBO TVARKA

PRIĖMIMIMO Į VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDĖTIS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

APRAŠO PRIEDAS PIRMUMO KRITERIJAI

PRADINIŲ KLASIŲ APTARNAVIMO TERITORIJA

5-8 KL. APTARNAVIMO TERITORIJA

I-II GIMNAZIJOS KL. APTARNAVIMO TERITORIJA