PRIĖMIMO TVARKA

Į GIMNAZIJĄ PRIIMAMŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

Klasių komplektavimo kriterijai

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020-2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į MOKYKLAS

PRADINIŲ KLASIŲ APTARNAVIMO TERITORIJA

5-8 KL. APTARNAVIMO TERITORIJA

I-II GIMNAZIJOS KL. APTARNAVIMO TERITORIJA