Padėkos

Diplomas A.Plauska

Diplomas G.Marozaitė

Diplomas L.Delnickas

Diplomas M.Gerbutavičius

Diplomas M.Kamblevičius

Diplomas N.Orlinskas

Diplomas R.Bakšytė

Padėka G.Bujauskaitei

Padėka mokyt. A.Avižienienei

Padėka J.Bendoraitytei

Padėka R.Bakšienei

Padėkos raštas J.Puodžiūnui ir L.Vaičiūnui

Diplomas A.Venskutonienei

Diplomas„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

 

 

 

 

 

 

Padėka D.Klipčiui

Padėka J.Aliukonytei

Padėka R.Bakšienei

Padėka R.Damijonaitienei

Padėka R.Kasperavičiūtei

Padėka J.Bendoraitytei

Padėka 4 b. kl. mokiniams

Padėka J.Urbonavičienei

Padėka

Padėka R.Bakšienei

R.Bakšienė

Diplomas J.Našliūnas

Padėka J.Puodžiūnas

Pažymėjimai mokytojų