Mokytojai

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kavilifikacinė kategorija Dalykas Auklėjamoji klasė Kitos pareigos, pastabos
1. Agnė Avižienienė Mokytoja metodininkė Biologija IV Bibliotekininkė

 

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė

2. Irma Babachinienė Vyr. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė

„Drugeliai“

 
3. Kęstutis Bačkis Mokytojas metodininkas Fizinis ugdymas 8b Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

 

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos mokytojų metodikos grupės pirmininkas

4. Asta Bajerčiūtė Mokytoja Geografija    
5. Rita Bakšienė Mokytoja metodininkė Pradinės klasės 1b VDM grupės pedagogė,

 

Pradinių klasių mokytojų metodikos grupės pirmininkė

6. Inga Baublienė Vyr. mokytoja Geografija 3a VDM grupės pedagogė
7. Jūratė Bendoraitytė Vyr. mokytoja Matematika    
8. Zbignev Butkevič Mokytojas Tikyba    
9. Jolanta Chuldokienė Vyr. mokytoja Anglų kalba 5b  
10. Rimantas Čaikauskas Mokytojas Neformalusis vaikų ugdymas    
11. Jolita Čejauskienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 2a VDM grupės pedagogė
12. Kristina Čiapienė Vyr. mokytoja Anglų kalba   Užsienio kalbų mokytojų metodikos grupės pirmininkė
13. Rasa Damijonaitienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 1a  
14. Irina Dobrovolskaitė Vyr. mokytoja Fizika ir informacinės technologijos 7 Techninių (IT) mokymo priemonių specialistė
15. Danutė Drumžlienė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba   Humanitarinių mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė
16. Farida Gimbickienė Mokytoja metodininkė Matematika    
17. Tatjana Jančenko Mokytoja metodininkė Rusų kalba    
18. Vida Juškaitė Vyr. mokytoja Neformalusis ugdymas (keramika)    
19. Rasa Kasperavičiūtė Mokytoja metodininkė Pradinės klasės 4b VDM grupės pedagogė
20. Renata Kazlauskienė Mokytoja metodininkė Technologijos I, III  
21. Albina Korablikovienė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba    
22. Diana Lukštaraupienė Vyr. mokytoja Matematika   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
23. Ina Markevičienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė „Voveriukai“  
24. Daivutė Matusevičienė Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė „Bitutės“  
25. Onutė Mazgelienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė „Drugeliai“  
26. Marytė Naruševičienė Vyr. mokytoja Fizinis ugdymas    
27. Reda Našliūnienė Mokytoja metodininkė Istorija   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
28. Inga Orencaitė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 8a  
29. Irma Petkevičienė Mokytoja Etika    
30. Virginija Poškaitė Mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja 1c  
31. Ina Razmislevičienė Vyr. mokytoja Chemija    
32. Rita Radzevičienė Vyr. mokytoja Muzika    
33. Agnė Rudaminienė Vyr. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė „Voveriukai“  
34. Edita Rumbutė Mokytoja metodininkė Anglų kalba 5a  
35. Liucija Sakovič Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė „Bitutės“  
36. Diana Šaulinskienė Mokytoja   3b Vyresnioji socialinė pedagogė
37. Genė Talačkienė Mokytoja metodininkė Fizika   Direktorė
38. Jūratė Tomkuvienė Vyr. mokytoja Šokis    
39. Janina Urbonavičienė Vyr. mokytoja Istorija, pilietiškumo pagrindai 6  
40. Irina Uždavinienė Mokytoja metodininkė Rusų kalba, vokiečių kalba IIa, IIb  
41. Aušra Venskutonienė Mokytoja metodininkė Dailė VDM grupės pedagogė
42. Aistė Vaikšnorienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 4a VDM grupės pedagogė
43. Jolanta Voinickienė VDM grupės pedagogė      
44. Ina Fomenko-Volodko Mokytoja Pradinių klasių mokytoja 2b VDM grupės pedagogė