Mokytojai

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Dalykas Auklėjamoji klasė Kitos pareigos, pastabos
 1.  Agnė Avižienienė  Mokytoja metodininkė  Biologija  6a  Bibliotekininkė
 2.  Irma Babachinienė  Vyr. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą    Priešmokyklinė grupė „Drugeliai“  
 3.  Kęstutis Bačkis  Mokytojas metodininkas  Fizinis ugdymas  IIb  Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos mokytojų metodikos grupės pirmininkas

 4.  Asta Bajerčiūtė  Mokytoja  Geografija   6b  
5.  Rita Bakšienė  Mokytoja metodininkė  Pradinės klasės  3b  VDM grupės pedagogė
6.  Inga Baublienė  Vyr. mokytoja Pradinės klasės  1a  VDM grupės pedagogė
 7.  Jūratė Bendoraitytė Vyr. mokytoja Matematika    
 8. Jacinta Goberienė  Mokytoja  Tikyba    
 9.  Ieva Valiukienė  Vyr. mokytoja Pradinės klasės  1b  
10. Jolanta Chludokienė Vyr. mokytoja Anglų kalba  7b  
11. Rimantas Čaikauskas Mokytojas Neformalusis vaikų ugdymas    
 12.  Jolita Čejauskienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 4a VDM grupės pedagogė 
 13.  Kristina Čiapienė Vyr. mokytoja  Anglų kalba  5b  
14. Rasa Damijonaitienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 3a  
15. Irina Dobrovolskaitė Vyr. mokytoja Fizika ir informacinės technologijos I Techninių (IT) mokymo priemonių specialistė 
16.  Danutė Drumžlienė Vyr. mokytoja  Lietuvių kalba    
17. Farida Gimbickienė Mokytoja metodininkė  Matematika   Tiksliųjų mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė 
 18. Tatjana Jančenko Mokytoja metodininkė Rusų kalba    
 19.  Vida Juškaitė  Vyr. mokytoja Neformalusis ugdymas (keramika)
Dailės mokytoja
   
20.  Rasa Kasperavičiūtė Mokytoja metodininkė Pradinės klasės 2b  VDM grupės pedagogė
21. Renata Kazlauskienė  Mokytoja metodininkė  Technologijos 5a, III  
22.  Albina Korablikovienė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba    
 23. Ina Markevičienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą    Priešmokyklinė grupė „Voveriukai“  
 24.  Daivutė Matusevičienė  Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė „Bitutės“  
 25. Onutė Mazgelienė  Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą    Priešmokyklinė grupė „Drugeliai“  
 26.  Marytė Naruševičienė Vyr. mokytoja Fizinis ugdymas    
 27. Reda Našliūnienė Mokytoja metodininkė Istorija    Direktoriaus pavaduotoja 
28.  Inga Orencaitė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba IIa  
 29.  Irma Petkevičienė  Mokytoja  Etika    
30.  Svetlana Butvydienė  Vyr. mokytoja  Pradinės klasės 3c  
 31. Ina Razmislevičienė Vyr. mokytoja  Chemija  7a  
 32.  Rita Radzevičienė Vyr. mokytoja Muzika     
 33. Agnė Rudaminienė  Vyr. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą   Priešmokyklinė grupė „Voveriukai“  
34. Liucija Sakovič  Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą    Priešmokyklinė grupė „Bitutės“  
35. Genė Talačkienė Mokytoja metodininkė  Fizika    Direktorė
 36.  Jūratė Tomkuvienė  Vyr. mokytoja  Šokis    
 37.  Janina Urbonavičienė  Vyr. mokytoja  Istorija, pilietiškumo pagrindai  8  
 38. Irina Uždavinienė  Mokytoja metodininkė  Rusų kalba, vokiečių kalba  IV  
39.   Arvydas Novikas  Vyr. mokytojas Anglų kalba     
 40.  Aistė Vaikšnorienė  Vyr. mokytoja Pradinės klasės 2a VDM grupės pedagogė
41. Jolanta Voinickienė       VDM grupės pedagogė
42. Ina Fomenko-Volodko Mokytoja Pradinių klasių mokytoja 4b VDM grupės pedagogė