Mokytojai

 

 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kavilifikacinė kategorija Dalykas Auklėjamoji klasė Kitos pareigos, pastabos
1. Ona Andrijauskienė Vyr. mokytoja Biologija Mokytojo padėjėja, bibliotekininkė
2. Agnė Avižienienė Mokytoja metodininkė Biologija II b Bibliotekininkė
3. Kęstutis Bačkis Mokytojas metodininkas Kūno kultūra IV
4. Vida Tolkūnė Mokytoja metodininkė Anglų kalba
5. Rita Bakšienė Mokytoja metodininkė Pradinės klasės 3b Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės

 pirmininkė –

6. Rita Balčiūnienė Mokytoja metodininkė Geografija III Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
7. Jūratė Bendoraitytė Vyr. mokytoja Matematika
8. Rimantas Čaikauskas Mokytojas Neformalusis vaikų švietimas
9. Jolanta Chuldokienė Vyr. mokytoja Anglų kalba Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose
10. Jolita Čejauskienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 3
11. Kristina Čiapienė Vyr. mokytoja Anglų kalba Šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose
12. Rasa Damijonaitienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 3a
13. Irina Dobrovolskaitė Vyr. mokytoja Fizika ir informacinės technologijos 5 kl.
14. Danutė Drumžlienė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba
15. Danutė Dušauskienė Duž Vyr. spec. pedagogė Spec. pedagogė
16. Zbignev Butkevič Mokytojas Tikyba
17. Farida Gimbickienė Mokytoja metodininkė Matematika
18. Rita Ostrauskaitė – Barkovska Mokytoja Pradinių klasių mokytoja 1b
19. Viktorija Jakučionytė Mokytoja Anglų kalba
20. Tatjana Jančenko Mokytoja metodininkė Rusų kalba Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė –
21. Vida Juškaitė Vyr. mokytoja Neformalusis ugdymas (keramika)
22. Rasa Kasperavičiūtė Mokytoja metodininkė Pradinės klasės 1b  
23. Renata Kazlauskienė Mokytoja metodininkė Technologijos 7

Ia

24. Albina Korablikovienė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
25. Diana Lukštaraupienė Vyr. mokytoja Matematika Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
26. Aldona Grikšienė Psichologė
27. Onutė Mazgelienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė ir auklėtoja Priešmo-kyklinė grupė
28. Marytė Naruševičienė Vyr. mokytoja Kūno kultūra
29. Reda Našliūnienė Mokytoja metodininkė Istorija Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

 

Humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės
pirmininkė

30. Elana Nemčiauskienė Vyr. mokytoja Muzika
31. Inga Orencaitė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 6a
32. Ina Razmislevičienė Vyr. mokytoja Chemija 6b  
33. Sanislav Savickij Mokytojas Šokis
34. Stanislava Sroda Vyr. mokytoja Vokiečių kalba ir rusų kalba Mokytojo padėjėja, bibliotekininkė
35. Diana Šaulinskienė Vyresnioji socialinė pedagogė Socialinė pedagogė IIa
36. Živilė Sinkevičienė Mokytoja Etika
37. Genė Talačkienė Mokytoja metodininkė Fizika Direktorė
38. Jūratė Tomkuvienė Vyr. Mokytoja Šokis Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose
39. Janina Urbonavičienė Vyr. mokytoja Istorija, pilietiškumo pagrindai
40. Irina Uždavinienė Mokytoja metodininkė Rusų kalba, vokiečių kalba 8a

8b

41. Aušra Venskutonienė Mokytoja metodininkė Dailė Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
42. Alvydė Vinkevičienė Mokytoja

Metodininkė

Pradinės klasės 1a
43. Aistė Vaikšnorienė Vyr. mokytoja Pradinės klasės 2a