Mokinių savivalda

MOKINIŲ TARYBA
MILDA ŽVIRBLYTĖ – Mokinių tarybos pirmininkė, Ia kl. mokinė
POLINA VAITKUTĖ – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja, Ia kl. mokinė
KAMILĖ URBONAVIČIŪTĖ – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja, III kl. mokinė
NARIAI:
1. Matas Lileikis – 5 kl. mokinys
2. Rugilė Bakšytė – 6 kl. mokinė
3. Mantas Matkevičius – 7a kl.mokinė
4. Julius Puodžiūnas – 7b kl. mokinys
5. Kamilė Beliūnaitė – 8 kl. mokinė
6. Milda Žvirblytė – Ia kl. mokinė
7. Edvinas Aliukonis – Ib kl. mokinė
8. Deimantė Kojytė – II kl. mokinė
9. Kamilė Urbonavičiūtė – III kl. mokinė
10. Emilija Machalskaitė – IV kl. mokinė