Administracija

GIMNAZIJOS DIREKTORĖ

Genė Talačkienė II vadybinė kategorija Tel. (8 5) 264 5190, mob. 8 670 12 111

DIREKTORĖS GENĖS TALAČKIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės diena Dabo laikas
Pirmadienis 7:30 – 16:00
Antradienis 7:30 – 16:00
Trečiadienis 7:30 – 16:00
Ketvirtadienis 7:30 – 16:00
Penktadienis 7:30 – 16:00

PIETŲ PERTRAUKA
11:00 – 11:30

PRIĖMIMO VALANDOS

PIRMADIENIS 13:00 – 15:00
TREČIADIENIS 9:00 – 11:00

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

G.Talačkienės 2019 metų veiklos ataskaita

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Diana Lukštaraupienė II vadybinė kategorija

Reda Našliūnienė III vadybinė kategorija

Tel. (8 5) 264 5190

Tel. (8 5) 264 5190

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

Ona Andrijauskienė Tel. (8 5) 264 5190

 RAŠTINĖS VEDĖJA

Jolita Zagreckienė Tel. (8 5) 264 5190