Apie mokyklą

MOKYKLOS ISTORIJA

1952 m. laikomi Trakų Vokės mokyklos užuomazgos metai, kai Liudvinavo septynmetėje mokykloje buvo atidarytas pradinių klasių komplektas lietuvių kalba. Pirmuosius mokinukus mokė mokytoja Teofilė Petružytė. Kadangi lietuviškąsias klases lankė Trakų Vokės gyvenvietės vaikai, mokytojos T.Petružytės ir mokinių tėvų pastangomis, pradinės klasės 1953 m. rudenį buvo perkeltos iš Liudvinavo mokyklos į buvusį grafo J.Tiškevičiaus kumetyną.Tuo pačiu metu žiemą mokykla buvo iškelta į netoli esantį pastatą (oficiną).

Padedant mokinių tėvų komitetui, mokytoja T.Petružytė kreipėsi į Švietimo ministeriją, kad pradinių klasių komplektas būtų atskirtas nuo Liudvinavo septynmetės mokyklos. 1954 m. Švietimo ministerija prašymą patenkino, todėl 1954 metai oficialiai laikomi Trakų Vokės mokyklos įkūrimo metai. Naujosios mokyklos vedėja buvo paskirta T.Petružytė. Ši mokytoja daug jėgų ir energijos atidavė mokyklos kūrimui ir jos augimui.

1959 m. buvo atidaryta penkta klasė ir mokykla tapo priaugančia septynmete mokykla (Liudvinavo septynmetės mokyklos filialas ).

1962 m. mokykla įgijo aštuonmetės mokyklos statusą (direktoriai J.Kaunelis, A.Žekonis).

Kiekvienais metais mokykla augo (didėjo mokinių ir mokytojų skaičius): 1987 m. buvo atidarytas dešimtų klasių komplektas ir buvusi devynmetė mokykla įgijo vidurinės mokyklos vardą (direktoriai R.Aliukonis, G.Talačkienė).

Per ilgus dešimtmečius iš kumetyno pastato mokykla išaugo į dviejų aukštų erdvią, modernią mokyklą.

2011 metais prie vidurinės mokyklos prijungta Vilniaus Panerių pagrindinė mokykla.

2014 m. Trakų Vokės vidurinė mokykla Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu pertvarkyta į Vilniaus Trakų Vokės gimnaziją.

 

MOKYKLOS HIMNAS

I

Čia mes užaugom, čia mūsų namai,
Čia mus lydėjo vargai ir džiaugsmai.
Bet visada prisiminsim tave,
O mūsų mylima…

Priedainis

Trakų Vokės mokykla,
Trakų Vokės mokykla.
Tu vienintelė tokia nepaprasta,
Mūsų svajonių pilna.

II

Čia mes išmokom gyventi dorai,
Mes laimingiausi pasaulio vaikai,
Tad visados mes atminsim tave,
O mūsų mokykla.

Priedainis

Trakų Vokės mokykla,
Trakų Vokės mokykla.
Tu vienintelė tokia nepaprasta,
Mūsų svajonių pilna.

 

 


CHRONOLOGIJA

1954 – 1959
Pradinė mokykla (vadovė T.Petružytė)

1959 – 1962
Liudvinavo septynmetės mokyklos filialas (direktorius V.Abramenko)

1962 – 1987
Trakų Vokės aštuonmetė mokykla
(direktorius J.Kaunelis, direktorius A.Žekonis)

1987 – 1989
Trakų Vokės devynmetė mokykla
(direktorius A.Žekonis)

1989 – 2014
Trakų Vokės vidurinė mokykla
(direktorius R. Aliukonis 1989 – 2002)
(direktorė G. Talačkienė nuo 2002 m. )

  2014 m. Vilniaus Trakų Vokės mokykla pertvarkyta į gimnaziją (direktorė G.Talačkienė)