Asmens duomenų apsauga

Atmintinė dėl duomenų tvarkymo

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

Dokumentu FORMOS (isakymo 1-10 priedai)

Konfidencialumo pasižadėjimas

MOKINIŲ IR TĖVŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

Reagavimo i asmens duomenu saugumo pazeidimus proceduros aprasas

Reagavimo(…)apraso_priedas_1

Reagavimo(…)apraso_priedas_2

Reagavimo(…)apraso_priedas_3

Reagavimo(…)apraso_priedas_4

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS