Asmens duomenų apsauga

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NUOTOLINIO MOKYMOSI METU

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ NUOTOLINIO UGDYMO TIKSLU

Atmintinė dėl duomenų tvarkymo

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

Dokumentu FORMOS (isakymo 1-10 priedai)

Konfidencialumo pasižadėjimas

MOKINIŲ IR TĖVŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

Reagavimo i asmens duomenu saugumo pazeidimus proceduros aprasas

Reagavimo(…)apraso_priedas_1

Reagavimo(…)apraso_priedas_2

Reagavimo(…)apraso_priedas_3

Reagavimo(…)apraso_priedas_4

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS