Akademiniai

2018-2019 m.m.

 • 7-8 klasių mokinių komanda (mokytoja Agnė Avižienienė) tapo nugalėtoja žinių varžytuvėse „Sveikatos skrynia“

PAŽANGIAUSI GIMNAZIJOS MOKINIAI 2017-2018 M.M.

2017-2018 m.m.

 • Pagyrimo raštas
 • Projekto vykdymo pažymėjimas
 • 5-6 klasių mokinių komanda (mokytoja Agnė Avižienienė) užėmė III vietą Vilniaus miesto mokinių žinių varžytuvėse ,,Sveikatos skrynia“
 • 7-8 klasių mokinių komanda (mokytoja Agnė Avižienienė) tapo nugalėtoja žinių varžytuvėse ,,Sveikatos skrynia
 • 5-6 klasių mokinių komanda (mokytoja Ina Razmislevičienė) užėmė II vietą Vilniaus miesto mokinių saugaus eismo žinių varžytuvėse ,,Saugok save ir kitus“
 • Pradinių klasių mokytojos Aistės Vaikšnorienės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame konkurse „Olympis 2017“
 •  Pradinių klasių mokytojos Alvydės Vinkevičienės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame konkurse ,,Olympis 2017“
 •  Pradinių klasių mokytojos Rasos Kasperavičiūtės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame konkurse ,,Olympis 2017“
 •  Pradinių klasių mokytojos Rasos Damijonaitienės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame konkurse ,,Olympis 2017“
 •  Pradinių klasių mokytojos Ritos Bakšienės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame konkurse ,,Olympis 2017“
 •  Pradinių klasių mokytojos Jolitos Čejauskienės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame konkurse ,,Olympis 2017“
 •  Matematikos mokytojos Jūratės Bendoraitytės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Olympis 2017“  ir gavo 1 diplomą.
 •  Lietuvių kalbos mokytojos Albinos Korablikovienės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros  konkurse ,,Olympis 2017“  ir gavo 1 diplomą.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

2 klasė

4 klasė

6 klasė

8 klasė