Metodinės grupės

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI

Humanitarinių mokslų metodinė grupė – pirmininkė Danutė Drumžlienė

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos metodinė grupė – pirmininkas Kęstutis Bačkis

Pradinių klasių metodinė grupė – pirmininkė Diana Šaulinskienė

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė – pirmininkė Agnė Avižienienė

Užsienio kalbų metodinė grupė – pirmininkė Kristina Čiapienė