Metodinės grupės

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI

Humanitarinių mokslų metodinė grupė – pirmininkė Danutė Drumžlienė

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos metodinė grupė – pirmininkė Aušra Venskutonienė

Pradinių klasių metodinė grupė – pirmininkė Rita Bakšienė

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė – pirmininkė Rita Balčiūnienė

Užsienio kalbų metodinė grupė – pirmininkė Tatjana Jančenko