Metodinės grupės

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI

Humanitarinių mokslų metodinė grupė – pirmininkė Reda Našliūnienė

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos metodinė grupė – pirmininkas Kęstutis Bačkis

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė – pirmininkė Farida Gimbickienė

Užsienio kalbų metodinė grupė – pirmininkė Irina Uždavinienė

Pradinių klasių metodinė grupė pirmininkė Ina Fomenko Volodko