Civilinė sauga

Rekomendacijos įstaigoms dėl pasirengimo

 • 2021 m. gruodžio 2 d. įvyko civilinės saugos pratybos tema „Būtinųjų priemonių ir veiksmų planavimas Vilniaus Trakų Vokės gimnazijoje, kilus branduolinės nelaimės Astravo atominėje elektrinėje grėsmei“.
 • 2021 m. gruodžio 2 d. įvyko civilinės saugos mokymai (2,5 val.) darbo vietoje šiomis temomis:
  1) Civilinės saugos sąvoka. Teisės aktai, reglamentuojantys civilinės saugos organizavimą.
  2) Ekstremaliosios situacijos, ekstremalieji įvykiai Lietuvoje. Grėsmės, tikimybės. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai.
  3) Saugus elgesys ir veiksmai, įvykus ekstremaliajam įvykiui, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai.
  4) Asmens apsaugos priemonės. Rekomendacijos, panaudojimas, gamyba.
  5) Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas.
  6) Civilinės saugos sirenos, veikimas, apimamos teritorijos, plėtra.
  7) Gyventojų informavimas pasitelkiant mobiliuosius telefonus. Nustatymai, pranešimai, galimybės.
  8) Gyventojų evakavimo organizavimas.
  9) Pavojingi objektai, galintys sukelti ekstremaliąsias situacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  10) Radiacinė   tarša   dėl Astravo   atominės   elektrinės. Įvykio tikimybės vertinimas, galimi padariniai, avarijos simuliacija, gyventojų veiksmai incidento metu.

  • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, patvirtintas direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-2021-57.

   

  • Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas, patvirtintas direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-2021-58.

   

  • 2021 m. buvo suplanuotos 51 prevencijos priemonės, iš jų įgyvendintos – 49.

   

  • Atsižvelgiant į galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės rezultatus, prevencijos priemonės, numatytos labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos pavojams:

  Covid-19 prevencijos priemonės;
  Gaisro kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės;
  Pastato sugriovimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Pavojingos užkrečiamos ligos pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Sprogmens pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Branduolinės avarijos Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Uragano pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Teroristinio išpuolio pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Cheminių medžiagų paskleidimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Pūgos, smarkaus snygio, speigo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;
  Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės;Vandens tiekimo sutrikimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.