Ugdymas karjerai Trakų Vokės gimnazijoje

Vilniaus Trakų Vokės gimnazija nuo 2013 m. sausio mėnesio aktyviai prisijungė prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto  „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas).  Projekto tikslas – modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Jos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę veiklą, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai turinys apima keturias kompetencijų sritis – savęs pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą.

Programos metu mokiniai mokydamiesi įprastinius dalykus, išsamiau ir giliau galės pažinti save tam, kad vėliau rastų  labiausiai tinkantį ir patinkantį darbą, susipažins su profesijų pasauliu, kad galėtų lengviau apsispręsti rinkdamiesi profesiją.

Mokytojai turi galimybę plačiau papasakoti apie su dėstomu dalyku susijusias specialybes ir sužadinti profesinį mokinių smalsumą, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokymuose, organizuoti įvairius renginius, vizitus.

Vienas svarbiausių vaidmenų  vaikui renkantis profesiją tenka tėvams.Tėvai geriausiai žino, kas jų vaikui yra geriausia. Nuolatinis ir produktyvus tėvų, mokyklos, karjeros konsultanto bendradarbiavimas padeda įveikti sunkumus, kurie kartais kyla vaiko karjeros planavimo procese.

 

Pagrindiniai dokumentai:

    • Profesinio orientavimo vykdymo  tvarkos aprašas
    • Ugdymo karjerai programa
    • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai  Modelis.

 

Mokykloje karjeros klausimais galima kreiptis į karjeros koordinatorę D. Šaulinskienę (el.paštas: diana.saulinskiene@gmail.com) ir mokyklos psichologę Rasą Madzevičienę. Individualios konsultacijos vyksta socialinės pedagogės ir psichologės kabinetuose (II a. senasis korpusas).

Konsultacijų metu:

– Padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;

– Atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam  tikrą veiklą;

– Padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;

– Informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;

-Teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo)  bei supažindinama su studijų mokymo programomis, taisyklėmis;

-Individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais.