Mokytojams

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0048 „Matematikos mokymosi rezultatų gerinimas per mokinių tarpusavio mokymąsi ir mokytojų bendravimą naudojantis grupinės dinamikos galimybėmis“

Ilgalaikių planų titulinių lapų pavyzdžiai:

Pradinės klasės:

 

5 -10 klasės:

 

11 – 12 klasės:

Klasės vadovo:

Kiti pavyzdžiai: