Biudžeto suvestinė


2019 METŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaita 2018 m.

2018 metų finansinė ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2017 m.

2017 metų finansinė ataskaita

Finansinės veiklos ataskaita už 2016 m.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Finansinės veiklos ataskaita už 2015 m.

Finansinė ataskaita už 2015 m. (2 proc. ir patalpų nuomos lėšos)

Finansinė ataskaita už 2016 m.