Gimnazijos taryba

MOKYTOJAI:
Agnė Avižienienė – tarybos pirmininkė, mokytoja metodininkė
Reda Našliūnienė – tarybos sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė
Ieva Valiukienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė
Danutė Drumžlienė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Tadas Matijošaitis – socialinis pedagogas
 
TĖVAI:
Rosita Žibelienė
Rūta Šimanskienė
Gediminas Savickas
Rasa Gutmanienė
Domas Laurinaitis
 
MOKINIAI:
Milda Žvirblytė – IV kl. mokinė
Polina Kamilė Vaitkutė – IV kl. mokinė
Edvinas Aliukonis – IV kl. mokinys
Kiril Kovalenko – IV kl. mokinys
Kamilė Beliūnaitė – III kl. mokinė