Gimnazijos taryba

MOKYTOJAI:
Agnė Avižienienė – tarybos pirmininkė, mokytoja metodininkė
Reda Našliūnienė – tarybos sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Božena Macinkevič – bendruomenės atstovė, Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos
seniūnė
Jolita Čejauskienė – vyr. mokytoja
Irina Uždavinienė – mokytoja metodininkė
Diana Šaulinskienė – socialinė pedagogė, mokytoja
 
TĖVAI:
Rosita Žibelienė
Ona Sokolova
Gediminas Savickas
Aurelija Masiulionytė
Rūta Puodžiūnienė
 
MOKINIAI:
Milda Žvirblytė – III kl. mokinė
Polina Kamilė Vaitkutė – III kl. mokinė
Edvinas Aliukonis – III kl. mokinys
Kiril Kovalenko – III kl. mokinys
Kamilė Beliūnaitė – II kl. mokinė