Gimnazijos taryba

 

Agnė Avižienienė – tarybos pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Reda Našliūnienė – tarybos sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė

Nariai:

Jolita Čejauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Diana Šaulinskienė, vyresnioji socialinė pedagogė

Irina Uždavinienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Mokiniai:

Edvinas Aliukonis, Ib kl.

Kamilė Beliūnaitė, 8 kl.

Kamilė Urbonavičiūtė, III kl.

Polina Kamilė Vaitkutė, Ia kl.

Milda Žvirblytė, Ia kl.

Mokinių tėvai:

Aurelija Masiulionytė

Rūta Puodžiūnienė

Gediminas Savickas

Ona Sokolova

Rosita Žibelienė