PROJEKTAS „ANTROJO UGDYMO KONCENTRO MOKINIŲ MATEMATIKOS PASIEKIMŲ GERINIMAS NAUDOJANT DIRBTINIO INTELEKTO TECHNOLOGIJĄ“

Vilniaus Trakų Vokės gimnazija laimėjo ir pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Antrojo  ugdymo koncentro mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant dirbtinio intelekto technologiją“.
Projektas įgyvendinamas su 5 šalies mokyklomis partnerėmis.
Projekto idėja: projektą įgyvendinančiose mokyklose įdiegti 33 pasaulio šalyse naudojamą matematikos mokymo virtualią ugdymo aplinką su dirbtinio intelekto technologija ir pagerinti mokinių pasiekimus. Projekto metu bus išversta didelė skirtingų tipų matematinių užduočių biblioteka, pritaikyta virtuali aplinka ir apmokyti mokytojai. Mokytojai mokysis, kaip naudojant dirbtinio intelekto technologiją, gautą mokymosi analitiką analizuoti ir remiantis ja keisti mokymo praktiką, geriau pažinti mokinius ir gerinti mokinių pasiekimus.
Pagal techninę užduotį bus įdiegta virtuali ugdymo aplinka, sukurta tinklaveikos duomenų bazė, taip pat bus sukurta projekto svetainė, kurioje bus skelbiama aktuali projekto informacija, naujausi mokinių pasiekimai, nuorodos į tinklaveikos duomenų bazę ir kita aktuali mokytojams informacija.

Informaciją parengė direktorė Genė Talačkienė