Europos kalbų diena

  Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena. Pagrindiniai šios šventės tikslai: Papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą; Skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę; Stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms …

Rugsėjo 1 – osios šventė

Šnekos lietuviškos mieli garsai; Juos geria visad tavo ausys godžiai- Žinių, naujienų, patirties klausais. O visa tai – iš mokytojo lūpų: Suskamba, liejasi klase plačiai. Pirmokai smalsūs į suolus sutūpę, Nedrąsūs, aprėdais puošniais. Tekėk ir plauki lyg plačioji upė, Patvinki iš savo žinių krantų. Į širdį liekis, atminty išliki Gimtos kalbos dailyraščio raštu. Skaityti daugiau…

Vaikų gynimo diena

Tarptautinė vaikų gynimo diena  švenčiama birželio 1-ąją. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Besparnis būtų gyvenimas, tuščias, niūrus, vienareikšmis, jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys, jei šviesus vaiko juokas nepaglostytų mūsų širdies, meilei jos nepažadintų, nepaskatintų globai, …

Paskutinio skambučio šventė

Kai paskutinį kartą žingsniai nuaidės mokykloj, Kai paskutinį kartą trinktelsi duris, Sustok ir pagalvok: Kiek ašarų ir laimės, Kiek džiaugsmo, sielvarto kartaus, Kurį tu vadinai nelaime, Kiek šypsenų mokykloj palikai! Sustok ir pagalvok: Skaityti daugiau…