Category «Neklasifikuota»

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURU

Siekdami įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ Vilniaus Trakų Vokės gimnazija su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pagrindinė projekto veikla – 5 paskaitų ciklas mokiniams: pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimo, sveikos gyvensenos skatinimo (sveikos gyvenimo būdo propagavimas), žalingi įpročiai ir priklausomybių rizikos, fizinis aktyvumas, lyčių …

FINANSAVIMAS PROJEKTUI „ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-417 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A15-1943/20(2.1.4E-KUL) „Dėl lėšų skyrimo“ Vilniaus Trakų Vokės gimnazija gavo 1000,- Eur finansavimą projektui „Įdomiosios pamokos“. Projektas bus įgyvendintas mokiniams sugrįžus …

II GIMN. KLASĖS MOKINIAI GRUODŽIO MĖNESĮ DALYVAVO TYRIME

Bendradarbiaujant Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus visuomenės sveikatos biurui bei Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centrui (ICSRA) Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos II gimn. klasės mokiniai gruodžio mėnesį dalyvavo tyrime.  Šis tyrimas yra vienas iš būtinų veiklų įgyvendinant jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos modelį „Planet Youth“. Juo siekiama įvertinti ne tik psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą tarp jaunų asmenų, …

PROJEKTAS „ŠIUOLAIKIŠKAS MATEMATINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS IR PAŽANGOS STEBĖSENA“

Vilniaus Trakų Vokės gimnazija registravosi ir yra pakviesta dalyvauti įgyvendinant  projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Projektas skirtas 2, 3 ir 5 klasės mokinių matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojant dirbtinio intelekto technologiją.   Projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina – Vilniaus švietimo pažangos centras. Informaciją parengė direktorė …