Category «Neklasifikuota»

DĖL MOKINIŲ UGDYMO NUO SAUSIO 4 D.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, atkreipiame Jūsų dėmesį į svarbiausius pakeitimus: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių …

PROJEKTAS „ANTROJO UGDYMO KONCENTRO MOKINIŲ MATEMATIKOS PASIEKIMŲ GERINIMAS NAUDOJANT DIRBTINIO INTELEKTO TECHNOLOGIJĄ“

Vilniaus Trakų Vokės gimnazija laimėjo ir pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Antrojo  ugdymo koncentro mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant dirbtinio intelekto technologiją“. Projektas įgyvendinamas su 5 šalies mokyklomis partnerėmis. Projekto idėja: projektą įgyvendinančiose …

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMAS

Baigiantis kalendoriniams metams Vilniaus Trakų Vokės gimnazija teikė paraišką Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir gavo 01 programos „Švietimas“ neformaliojo vaikų švietimo projektų įgyvendinimui finansavimą – 5000,- Eur. Už projekto lėšas įsigyta gatvės sporto lauko treniruoklių įranga ir suoliukai, kurie bus sumontuoti prie įėjimo į sporto salę. Informaciją parengė direktorė Genė Talačkienė

PATYČIŲ IR KITOKIO ŽEMINANČIO ELGESIO PREVENCIJOS PROGRAMA „FRIENDS“

Su VŠĮ „Vaikų linija“ Vilniaus Trakų Vokės gimnazija jau trečius metus įgyvendino  patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programą „Friends“. Programa vykdoma Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr.09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis. „Friends“ yra ilgalaikė, visą mokyklos bendruomenę įtraukianti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programa, kurios tikslas – suteikti mokyklos bendruomenei žinių, …

PROJEKTAS „SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“

Įgyvendinant projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, Vilniaus Trakų Vokės gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Nacionaline švietimo agentūra bei Kauno technologijos universitetu. 2021 metais gimnazijoje bus įrengta speciali belaidė interneto prieiga ir teikiamos konsultavimo paslaugos darbuotojams. Informaciją parengė direktorė Genė Talačkienė