Mokyklos jubiliejus

Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisimename klases, sąsiuvinius, raudonu rašikliu perbrauktus žodžius, skaičius, mokytojus, tėviškai globojusius, mokiusius, patarusius, skatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio. Mokykla- tai ne tik pamokos,  skaičiai, formulės ar gramatikos taisyklės, tai amžinai gyvas, klegantis ir nerimstantis vaikystės, paauglystės pasaulis, auginantis ir brandinantis žmogų, mūsų šalies pilietį. Bet tas suvokimas ateina vėliau, po daugelio metų, uždarius mokyklos duris.

To suvokimo vedami į jubiliejaus šventę (2014 m. spalio 24 d.) suplūdo buvę Trakų Vokės  mokyklos mokiniai, dirbę mokytojai, svečiai.

Šventė prasidėjo 14 val. šventomis Mišiomis Trakų Vokės koplyčioje,  po jų svečiai rinkosi į mokyklą, noriai registravosi. Kad renginiui ruoštasi rimtai ir atsakingai, svečiai įsitikino tik peržengę mokyklos slenkstį. Mokyklos koridoriuose ir sporto salėje atsispindėjo ilgalaikis mokytojų ir mokinių triūsas. Fojė ir koridoriuose svečiai vartė metraščius, skaitė mokyklos istoriją, smalsiai žiūrėjo senas nuotraukas, ieškojo savo praeities, pažįstamų veidų, grožėjosi dabartinės gimnazijos mokinių įvairiais darbeliais.

16 val. prasidėjo oficialus mokyklos jubiliejaus minėjimas ir koncertas. 12 kl. merginos pasveikino svečius, mokinius, mokytojus šokiu ,,Kepurinė“. Minėjimą-koncertą vedė 2014 metų abiturientai Raimundas Vitkauskas (net du brandos egzaminus išlaikęs šimtukais), Beatričė Drigotaitė ir trečios klasės mokinė Smiltė.

Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Remigijus Šimašius, Gintaras Steponavičius ir Algis Strelčiūnas, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos specialistė Regioninės analizės skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Šapalienė, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė Sabienė, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus Švietimo vadybos poskyrio vedėja Irena Narkevič, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė, Vilniaus Viršuliškių mokyklos direktorė Ramutė Mečkauskienė, Panerių seniūnijos seniūnė Božena Macinkevič, Panerių seniūnijos bendruomenės pirmininkė Jadvyga Chludok, Trakų Vokės vaikų darželio direktorė Barbara Klovienė., Vilniaus Salininkų gimnazijos direktorius Juzef Trypucki, Vilniaus J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė Vajonė Strimaitienė, buvęs Trakų Vokės mokyklos direktorius Aleksandras Žekonis, ilgus metus mokykloje dirbę mokytojai: Bronislava Daunorienė, Gotfrida Jakimauskienė, Vida Vilkevičienė, Janina Bareišienė, Ona Selevičienė, Janina Greimienė.

Gimnazijos direktorė Genė Talačkienė su renginio vedėjais uždegė simbolinį aukurą. Direktorė, vadovaujanti mokyklai jau tryliktus metus, pasveikino visus šventės dalyvius, svečius,  papasakojo apie  šiandieninės gimnazijos  rūpesčius, darbus, pasiekimus, pasidžiaugė, kad šiandien gimnazijoje  mokosi 395 mokiniai, ruošiama 24-a abiturientų laida. Renginio metu žodis buvo suteiktas ir svečiams, kurie ne tik sveikino su įspūdingu jubiliejumi, bet ir teikė dovanas bei padėkos raštus. Skambėjo mokinių dainos, skaitovų posmai, smagia nuotaika dalijosi šokėjai. Apskritai šią dieną visi buvo šventiškai, linksmai nusiteikę ir mūsų sporto salėje tvyrojo gerumo aura. Be to, vakaro metu išryškėjo ne vienas talentas. Pasirodo, turime daug muzikalių, talentingų mokinių. Keletą džiugių akimirkų šventės svečiams padovanojo Trakų Vokės dvaro sodybos folklorinis ansamblis ,,Vija“.

Pasibaigus šventiniam minėjimui vyko linksma vakaronė, kurios metu šiltai bendravo buvę mokiniai su mokytojais, auklėtojais, mokyklos svečiais, dalijosi prisiminimais, daugiausiai linksmomis vaikiškomis išdaigomis,  gyvenimiška patirtimi. Ši jubiliejinė diena dar ilgai išliks visų atmintyje.

 

Renginiai, skirti mokyklos jubiliejui