Protmūšis

2014 m. spalio 20-24 d. savaitė buvo skirta mūsų mokyklos 60-mečiui paminėti. Dėl to visą savaitę mokykloje vyksta įvairūs renginiai.  Matematikos vyresnioji  mokytoja Farida Gimbickienė, biologijos mokytoja metodininkė Agnė Avižienienė bei geografijos mokytoja metodininkė Rita Balčiūnienė surengė ,,Protmūšį“.  Jame dalyvavo 6-12 klasių mokiniai. Dalyviai buvo suskirstyti į septynias mišrias komandas. Kiekvienoje komandoje dalyvavo po vieną atstovą iš kiekvienos klasės. Mokytojoms pristačius užduotis ir  išaiškinus taisykles, biologijos mokytoja Agnė Avižienienė pateikė pirmuosius klausimus. Jos pateiktų klausimų atsakymai turėjo sietis su mokykla arba skaičiumi 60. Atsakius į klausimus, kad mokiniai turėtų progą pailsinti savo protus, mokytoja parodė vaizdinę medžiagą apie gamtą.

Po pertraukėlės atėjo socialinių mokslų eilė. Mokytoja Rita Balčiūnienė pateikė ilgesnio apmąstymo bei visapusiško išprusimo reikalaujančias  užduotis. Buvo rodomos skaidres su įvairiais paveiksliukais, nuotraukomis bei užuominomis. Dalyviai turėjo susieti pateikčių detales ir įžvelgti atsakymus. Vieniems sekėsi geriau, kitiems – prasčiau…..

Kad smegenys gautų reikiamą kiekį deguonies, biologijos mokytoja paskelbė 20 min. pertrauką.

Po pertraukos buvo likusios tik vieno srauto – matematikos – užduotys. Kad ir kaip atrodytų keista, bet užduotims nereikėjo nei  skaičiuotuvų, nei liniuočių, nei įvairių kitų matavimo ar skaičiavimą lengvinančių priemonių, nes užduotys pareikalavo loginio mąstymo, o atsakymai buvo ,,gan akivaizdūs”, kaip pasakytų mokytoja Farida Gimbickienė.

Suskaičiavusios taškus, mokytojos paskelbė rezultatus ir įvardijo po tris geriausiai atsakinėjusias komandas. Kai diplomus gavo visų klasių atstovai, protmūšio dalyviai įsiamžino nuotraukose.

Aistė Kalašnikovaitė, IV g. klasė

Renginiai, skirti mokyklos jubiliejui