TOLERANCIJA

Vieną sykį miške, kuriame gausiai lankydavosi žmonės, kilo gaisras. Apimti panikos, visi pabėgo. Miške liko tiktai du žmonės: vienas aklas, kitas raišas. Drebančia iš baimės širdimi aklasis bėgo tiesiai į liepsną. – Stok! – sušuko raišasis. – Ten dega! –Tai kur man bėgti? – atsišaukė aklasis. – Galiu tau pasakyti kur, – pasigirdo raišojo atsakymas. – Tik aš pats bėgti negaliu. Jei tu užsikeltum mane ant pečių, kartu pabėgtume ir išsigelbėtume. Aklasis paklausė raišojo ir abudu išsigelbėjo. Jei mes mokėtume suvienyti savo jėgas, patyrimą, jei mokėtume dalytis viltimis, nusivylimais, nuoskaudomis ir laimėjimais, visi kartu lengvai išsigelbėtume.

Bruno Ferrero

Pradinukams Tolerancijos dienai paminėti  mokytojos pravedė pamoką, kas tai yra Tolerancija, rodė filmuką, padarė „minčių lietų” .

Po to vaikai kūrė Tolerancijos miestą. Toleruodami vieni kitus, jungėmės į bendrą projektą ir koridoriuje piešėme ant ištiesto ilgo popierinio kilimo.

Projektą organizavo 1a klasės mokytoja metodininkė Gita Vėbrienė.