KONKURSAS „VOKĖS IŠMINČIUS 2022“

Birželio 3 d. gimnazijoje vyko 5II klasių gabių mokinių konkursas „Vokės išminčius 2022“. Konkurso tikslas skatinti mokinių saviraišką, erudiciją, loginį ir kritinį mąstymą, ugdyti sąmoningumą bei humaniškumą.
Konkurso metu kiekvienam mokiniui reikėjo atsakyti po 5 klausimus. Mokiniams buvo pateikti šių sričių klausimai: „Geografija“, „Istorija“, „Lietuvių kalba“, „Menai“, „Matematika“, „Fizika“, „Biologija“, „Chemija“, „Žmogaus sauga“. Konkursas nebuvo tik teorinių žinių patikrinimas, klausimai apėmė ir bendrą dalyvių išsilavinimą.
Konkursui užduotis rengė dalykų mokytojai. Dalyvavo 18 gabiausių gimnazijos mokinių.

Konkurso laimėtojai:

5a kl. mokinė – Gabija Taricyna,
6b kl. mokinė – Gabija Morozaitė,
7b kl. mokinė – Kamila Nevero,
8 kl. Mokinys – Lukas Delnickas,
I kl. mokinys – Margiris Kamblevičius,
IIb kl. mokinė – Gabija Bujauskaitė

Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir pasiplaukiojimu garlaiviu Trakuose.