KIEKVIENA MAŽA TAUTA PER KANČIĄ TAMPA DIDELĖ

Sausio 13 – oji – labai reikšminga diena Lietuvai, jos žmonėms. Tai Laisvės gynėjų diena. Prieš 30 metų tauta būrėsi prie laužų, kurie liepsnojo viltimi ir laisvės troškimu. Šiais metais negalime susirinkti prie laužų ir pasidžiaugti tautos laisve, bet galime prisiminti mūsų šalies didvyrius, pasiaukojusius dėl šalies laisvės. Vertiname ir žinome, kad kiekviena maža tauta per kančią tampa didelė. Trakų Vokės gimnazijos 5a, 5b, Ia klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis Inga Orencaite ir Danute Drumžliene piešė piešinius ir kūrė eilėraščius, norėdami išreikšti pagarbą žuvusiems ir džiaugsmą, kad esami laisvi ir saugūs.

Laisvė

Neužmirštuolės sniege mėlynuoja
Ir primena mums,
Kai priešai mus atakuoja
Ir kaip laisvė mums šmėžuoja.

Laisve, tu mums graži
Ir be galo svarbi.
Dėl laisvės karai vyksta
Ir gyvybės nyksta.

Gėles mėlynas skinam
Ir vėliavas prie durų kabinam,
Žvakutes uždegam ir minutę nutylam.
Dėkokim protėviams mūsų, kad esam laisvi.

                                                                                                          Emilija Buchoveckytė, 5a kl.

Lietuva

Lietuva laimėjo visus mūšus.
Žmonės gynė mūsų Lietuvą.
Po laimėjimo nuskambėjo šitos spalvos:
GELTONA, ŽALIA, RAUDONA.

Buvo tankai, šautuvai, bombos…
Buvo apsuptas Televizijos bokštas.
Mes iškovojom savo šalį Lietuvą!

                                                                                                      Karolina Meškutytė, 5a kl.

Laisvė

Mūsų brangiojoj Lietuvėlėj dar žiema,
O vėliava jau iškelta.
Mes kovojom, mes laimėjom,
Mes stiprybė visada.
Mes atgavom savo laisvę.
Laisvė visada šalia,
O su laisve mes jėga.

                                                                                                                Milana Maculevič, 5a kl. 

 

Sausio trylikta diena-
Tai paprasta diena,
Bet ne tiems žmonėms,
Kurie tą dieną
Vėliavą kabino
Ir kartojo pasauliui garsiai:
-Laisvi mes visi!
-Laisva Lietuva!
Ir iki šiol sega
Neužmirštuoles ant širdies
Mylėkime savo šalį,
Džiaukimės, kad mes laisvi!

                                                                                               Austėja Petrušytė- Lipatova, 5b kl.