DĖL MOKINIŲ UGDYMO NUO SAUSIO 4 D.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, atkreipiame Jūsų dėmesį į svarbiausius pakeitimus:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Pradinis ugdymas (1-4 kl.).

Kalėdinės atostogos  nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.  
Pamokos prasideda 2021 m. sausio 4 d. (pirmadienį). Pamokos vyks nuotoliniu būdu. Ugdant 1-4 klasių mokinius  laikysimės  įprasto pamokų tvarkaraščio.
Daugiau informacijos apie pamokas suteiks klasės auklėtojai.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-12 kl.).

Žiemos atostogos nuo 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Pamokos prasideda 2021 m. sausio 6 d. (trečiadienį). Ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vyks nuotoliniu būdu pagal pamokų tvarkaraštį.

Švietimo pagalba.

Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje arba teikiama nuotoliniu būdu;

Dėl mokinių nemokamo maitinimo karantino laikotarpiu.

Kilus klausimams dėl nemokamo maitinimo, kreipkitės į gimnazijos administraciją.

Neformalus ugdymas.

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;
Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi;