VASARIO 16 – OSIOS ŠVENTĖ GIMNAZIJOJE

Vydūnas rašė „Lyg didi paslaptis žmogaus sielai iškyla Tėvynė. Pasaulis be tėvynės – tarsi lengvai ir greitai perskaitytas puslapis. Norėdamas suprasti Tėvynės esmę – turi pasilikti tyloje. Tik tuomet tavo sieloje suskambės tėvynė – mūsų minčių pradžia ir esmė, sudėtinga palaima. Tik Tėvynėje išsiskleidžia žmogaus gyvenimas ir pasiekia pilnatvę. Joje slypi visos žmogaus jėgos ir kūrybinės galios’’.
Vasario 16 – ąją mes švenčiame modernios Lietuvos gimimą. Turbūt nedaug kas susimąstome, kad mes valstybę atkūrėme po trys šimtai keturiasdešimt devynerių metų. Po karaliaus Mindaugo XIII a. sukurtos valstybės, savarankiški buvome 3 šimtmečius, po to vyko 226 metus polonizacija, 120 metų rusifikacija, trejus metus germanizacija. Per tuos ilgus metus net Lietuvos vardas buvo pamirštas. Vadinomės Abiejų tautų respublika, Šiaurės vakarų kraštu, oberostu. Ypatingai Lietuvai skaudi buvo carinės Rusijos priespauda. Net 40 metų mes neturėjome lietuviškos spaudos, lietuviškų mokyklų, vaikus namie mokė mamos, daraktoriai. Atrodė neįmanoma, kad Lietuva vėl būtų, tačiau švystelėjo J. Basanavičiaus „Aušra’’, suskambo Kudirkos „Varpas’’ ir lietuvių tautinis sąmoningumas suklestėjo, pražydo. Po 349 metų, 20 to meto drąsuolių ypatingai sudėtingomis sąlygomis (dar vyko I asis pasaulinis karas) pajuto laisvės jausmą. Jie siekė vieno tikslo – nepriklausomos ir laisvos Lietuvos. Nepabūgę to laikmečio pavojų, pasirašė Nepriklausomybės aktą, kuris mums visiems suteikė galimybę pajusti laisvės skonį. Prieš 101 metus mes įrodėme, kad Lietuva ne Lenkijos sudėtinė dalis, ne Rusijos provincija, o sena, garbinga tauta, turinti teisę savarankiškai, nepriklausomai gyventi.

Linkime, kad kiekvienas iš mūsų šiltai suspaustų savo delnuose meilę Tėvynei ir neštų ją visą gyvenimą, nepamiršdami, kiek daug mums tai reiškia. Lai kiekvienas mūsų troškimas būtų turėti stiprią ir saugią valstybę. Semkimės stiprybės iš praeities ir kurkime ne vieno šimtmečio valstybės ir tautos istoriją.

Mūsų gimnazijoje vasario 15 dieną vyko iškilmingi koncertai, skirti Valstybės atkūrimo dienai paminėti. 1-4 klasių mokinius ruošė pradinių klasių mokytojos Rita Bakšienė ir Jolita Čejauskienė, šokių mokytoja Jūratė Tomkuvienė. 5-12 klasių mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Drumžlienė. Renginio pabaigoje gimnazijos direktorė Genė Talačkienė įteikė padėkos raštus mokiniams, kurie I pusmetį baigė labai gerais pažymiais. Po koncerto vyko 5-12 klasių mokinių istorijos – geografijos protmūšis „Ką žinai apie Lietuvą“. Protmūšį vedė istorijos mokytojos Reda Našliūnienė, Janina Urbonavičienė ir geografijos mokytoja Rita Balčiūnienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *