Day archives: birželio 17th, 2022

KONKURSAS „VOKĖS IŠMINČIUS 2022“

Birželio 3 d. gimnazijoje vyko 5–II klasių gabių mokinių konkursas „Vokės išminčius 2022“. Konkurso tikslas skatinti mokinių saviraišką, erudiciją, loginį ir kritinį mąstymą, ugdyti sąmoningumą bei humaniškumą. Konkurso metu kiekvienam mokiniui reikėjo atsakyti po 5 klausimus. Mokiniams buvo pateikti šių sričių klausimai: „Geografija“, „Istorija“, „Lietuvių kalba“, „Menai“, „Matematika“, „Fizika“, „Biologija“, „Chemija“, „Žmogaus sauga“. Konkursas nebuvo …