Day archives: sausio 8th, 2018

DĖL PROJEKTO „MATEMATIKOS MOKYMOSI REZULTATŲ GERINIMAS PER MOKINIŲ TARPUSAVIO MOKYMĄSI IR MOKYTOJŲ BENDRAVIMĄ NAUDOJANTIS GRUPINĖS DINAMIKOS GALIMYBĖMIS“ ĮGYVENDINIMO

2017 m. gruodžio 11 d. gimnazijos direktorė su Europos Sąjungos socialinio fondo agentūros direktoriumi pasirašė 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.2.1.-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projekto ,,Matematikos mokymosi rezultatų gerinimas per mokinių tarpusavio mokymąsi ir mokytojų bendravimą naudojantis …